• ติดต่อเรา
  • th

    • cn
    • en
    • th
ข้อมูลด้านสุขภาพ

ศิลปะขับง่าย ถ่ายสนุก
02 May,2023
รู้หรือไม่ ? ....ลักษณะของส้วม และท่านั่งถ่าย ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับถ่ายเป็นอย่างมาก
ซูวี อาหารและความปลอดภัย
02 May,2023
การปรุงให้อาหารสุกอย่างช้าๆ โดยอยู่ในสภาวะสูญญากาศ  ทำให้อาหารคงความชื้นและรสชาติในอาหารได้เป็นอย่างดี ทำให้รสอูมามิของอาหารไม่สูญเสียไปเหมือนการปรุงอาหารด้วยวิธีอื่น