ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ของเราประกอบด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขารวมทั้งระบบกระดูก ระบบประสาท และการฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
 • กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก
 • ​การอักเสบของข้อและเอ็น
 • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
 • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ​การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก
 • การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
 • โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกอื่น ๆ
 
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
 • การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์
 • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • การรักษาด้วยเลเซอร์ความถี่สูง
 • การรักษาด้วยเครื่อง Shock wave
 • การออกกำลังกายด้วยเครื่อง HUBER 360/การถีบจักรยาน
 • การออกกำลังกล้ามเนื้อ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • ฝังเข็มแบบ dry needing
เพราะเรารู้ดีว่า เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เป็นอีกขั้นตอนของการรักษาพยาบาลที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฟื้นตัวจากการรักษาหลักได้รวดเร็วขึ้น และการกายภาพบำบัดยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงของการกลับมามีอาการซ้ำได้อีกด้วย
 
เวลาให้บริการ :    จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-18.00 น. 
                            อาทิตย์        เวลา 08.00-16.00 น.
สถานที่ :             (อาคาร A ชั้น 4)
เพิ่มเพื่อน