แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นแผนกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรมทั่วไป  โดยอายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแพทย์ประจำตัว และเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด ฯลฯ
        อายุรแพทย์ของเราสามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดีไม่เว้นแต่ผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายอย่างในคนเดียวกัน หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค และการดูแลสุขภาพ  ดังนั้นคุณจึงมั่นใจในประสบการณ์ของทีมแพทย์และพยาบาลของของเราได้เป็นอย่างดี เพราะเราไม่เพียงมุ่งหวังแค่ที่จะรักษา แต่เรายังมุ่งมั่นที่พัฒนาการรักษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น


บริการของเรา

เราให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ เช่น

 • ต่อมไร้ท่อ
 • โลหิตวิทยา
 • มะเร็ง
 • การติดเชื้อ
 • โรคไต
 • ระบบประสาท
 • โรคระบบหายใจ
 • โรคหัวใจ
 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • ดิจิตอลเครื่องวัด ชีพจร การเต้นของชีพจร และการวิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
 • ทดสอบสมรรถภาพปอดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปอด
 • อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ในการวินิจฉัย โรค ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประสาท
 • เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก
 • เครื่องแมมโมแกรม
 • เครื่องอัลตราซาวนด์
 • X-Ray คอมพิวเตอร์ (สแกนคอมพิวเตอร์ ) ที่มีความสามารถในการสแกน3 มิติที่แม่นยำ
 • ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ การทดสอบเลือดและปัสสาวะ
 • หน่วยมะเร็งที่ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 • หน่วยไตเทียมที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ( ไต) ล้มเหลว
      เพิ่มเพื่อน