แผนกทันตกรรม รพ.สมิติเวช ธนบุรี ดูแลสุขภาพช่องปากของคุณด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตรฐานสูงผ่านการรับรอง และเครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน
 
บริการของเรา
  • บริการถอนฟัน
  • บริการอุดฟัน
  • บริการรากฟันเทียม
  • บริการฟอกสีฟัน
  • บริการจัดฟัน
  • บริการทันตกรรมเด็ก
  • บริการผ่าฟันคุด
  • บริการทันตกรรมประดิษฐ์
  • บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / นัดหมาย : แผนกทันตกรรม
โทร : 02-408-0106
เพิ่มเพื่อน